Öppettider

Måndag till söndag
(maj-augusti)
07.00-17.00
Tisdag till söndag
(september-april)
07.00-16.00
Alla aftnar,
07.00-14.00

Kontakt

019-32 23 14
butik@jeremiabageriet.se